http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Statut
Uchwały Senatu
Regulaminy
Zarządzenia Rektora
Zarządzenia Kanclerza
Uchwały Konwentu
Uchwały Rady Uczelni
Uchwały Komisji Wyborczej
Oświadczenia
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Uchwały Rady Uczelni 
Akty prawne
 
data publikacji:  05-07-2019 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2020 | 15:04
autor dokumentu: Marcin Wiśniewski
ostatnio modyfikowal: Marcin Wiśniewski

 Uchwały Rady Uczelni w roku 2020

 

 1. Uchwała nr 8/III/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 2. Uchwała nr 9/IV/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 3. Uchwała nr 10/V/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian do plany rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2019
 4. Uchwała nr 11/V/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2019
 5. Uchwała nr 12/V/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2019
 6. Uchwała nr 13/V/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2020
 7. Uchwała nr 14/V/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 8. Uchwała nr 15/V/2020 w sprawie zgłoszenia kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 9. Uchwała nr 16/V/2020 w sprawie przedłożenia Senatowi kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w celu zaopiniowania
 10. Uchwała nr 17/V/2020 w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komisji Wyborczej kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2020-2024
 11. Uchwała nr 18/V/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2020
 12. Uchwała nr 19/V/2020 w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora uczelni publicznej

 

 

Uchwały Rady Uczelni w roku 2019

 

 1. Uchwała nr 1/I/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad funkcjonowania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 2. Uchwała nr 2/I/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 3. Uchwała nr 2/I/2019 - załącznik
 4. Uchwała nr 3/II/2019 - w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2019, 2020
 5. Uchwała nr 4/II/2019 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2019
 6. Uchwała nr 5/II/2019 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2020
 7. Uchwała nr 6/II/2019 - w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni Strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata 2019-2023
 8. Uchwała nr 6/II/2019 - załącznik
 9. Uchwała nr 7/II/2019 - w sprawie ustalenia rocznego wymiaru pensum dydaktycznego dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok akademicki 2019/2020

 

 
 


Interaktywna Polska