http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Zapytania ofertowe 
 
data publikacji:  06-12-2019 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2019 | 10:12
ostatnio modyfikowal: Marcin Wiśniewski
   
Zapytanie ofertowe KN.252.2.2019 na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania, nośników danych oraz telefonów komórkowych 06.12.2019

 KN.252.2.2019


Dotyczy: wstępnej oferty cenowej na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania, nośników danych oraz telefonów komórkowych.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania oraz nośników danych od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych wraz z dewastacją.
Okres ubezpieczenia: 1 rok od dnia 21.12.2019 r. do dnia 20.12.2020 r. Suma ubezpieczenia sprzętu ustalona według wartości księgowej brutto wynosi:

1.345.383,00 zł.


Zestawienie wartości sprzętu podlegającego ubezpieczeniu stanowi załącznik do zapytania.
Ofertę zwierającą wysokość składki oraz szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokości franszyzy i ewentualnych wyłączeń należy przesłać na adres e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl lub na adres uczelni w terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. O wyborze oferty decydować będzie ostateczna cena, wysokość franszyzy oraz warunki ubezpieczenia.
Dodatkowe informacje nt. szkodowości – wypłacono odszkodowanie w roku 2012 za straty powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu elektronicznego w wysokości 8.353,85 zł. Przyczyna szkody – silne wyładowania atmosferyczne i bezpośrednie uderzenie pioruna w instalację odgromową powodujące powstania przepięcia w sieci komputerowej.
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczanego sprzętu można uzyskać po nr tel. 76/ 832 04 30 - mgr inż. Marcin Wiśniewski – Administrator sieci. W innych sprawach proszę o kontakt pod nr 76/832 04 20 - mgr Urszula Rudnik - starszy specjalista administracyjny.

Treść zapytania: Pobierz

Zestawienie wartości ubezpieczanego sprzętu: Pobierz

Zestawienie sprzetu i oprogramowania 2019: Pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska