http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  08-09-2020 | 15:12
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2020 | 15:12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym 08.09.2020

 W związku z ustawowym obowiązkiem Uczelni informowania o wynikach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, reprezentowana przez Rektora - dr Katarzynę Rusak, przekazuje informacje, iż wyniku ogłoszonego konkursu z dnia 24 lipca 2020 roku na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym,
Komisja Konkursowa w składzie:


dr inż. Elżbieta Banaczyk, Prorektor – Przewodniczący Komisji,
mgr Dorota Milecka, Dyrektor Instytutu Medycznego – członek Komisji,
mgr Ewa Todorov – członek Komisji,


stwierdziła, że wszelki wymogi formalne i merytoryczne określone w zapytaniu konkursowym spełnia kandydatura dr Edyty Kędry wobec czego osoba ta zostanie zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie z dniem 1 października
2020 roku.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska