http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  08-09-2020 | 15:08
data ostatniej modyfikacji:  08-09-2020 | 15:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta w Instytucie Medycznym 08.09.2020

 W związku z ustawowym obowiązkiem Uczelni informowania o wynikach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, reprezentowana przez Rektora - dr Katarzynę Rusak, przekazuje informacje, iż wyniku ogłoszonego konkursu z dnia 24 lipca 2020 roku na stanowisko asystenta w Instytucie Medycznym,

Komisja Konkursowa w składzie:
 
dr inż. Elżbieta Banaczyk, Prorektor – Przewodniczący Komisji,
mgr Ewa Todorov, Dyrektor Instytutu Medycznego – członek Komisji,
mgr Magdalena Undro – członek Komisji,
 
stwierdziła, że wszelki wymogi formalne i merytoryczne określone w zapytaniu konkursowym spełnia kandydatura mgr Doroty Mileckiej wobec czego osoba ta została zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie z dniem 1 września 2020 roku.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska