http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Praca 
 
data publikacji:  05-02-2020 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  05-02-2020 | 13:53
data wytworzenia dokumentu:  05-02-2020
autor dokumentu: Anna Kśiązkiewicz-Milkowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym 05.02.2020


W związku z ustawowym obowiązkiem Uczelni informowania o wynikach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, reprezentowana przez Rektora - dr Katarzynę Rusak, przekazuje informacje, iż wyniku ogłoszonego konkursu z dnia 10 stycznia 2020 roku na stanowisko adiunkta w Instytucie Medycznym – wpłynęły jedna oferta:

dr Edyty Kędry

w wyniku oceny Komisja Konkursowa w składzie:


dr inż. Elżbieta Banaczyk, Prorektor – Przewodniczący Komisji,
dr n.med. Elżbieta Garwacka - Czachor –członek Komisji ,
mgr Ewa Todorov, Dyrektor Instytutu Medycznego– członek Komisji,


stwierdziła, że kandydatura dr Edyty Kędry, spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w zapytaniu konkursowym, wobec czego osoba ta zostanie zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie z dniem 17 lutego 2020 roku.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska