http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Statut
Uchwały Senatu
Regulaminy
Zarządzenia Rektora
Zarządzenia Kanclerza
Uchwały Konwentu
Uchwały Rady Uczelni
Uchwały Komisji Wyborczej
Oświadczenia
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Zarządzenia Kanclerza 
Akty prawne
 
data publikacji:  08-07-2011 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2018 | 15:13
ostatnio modyfikowal: Marcin Wiśniewski

Zarządzenia Kanclerza w roku 2018:   

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie stosowani substancji chemicznych i ich mieszanin
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie znajdujące się w pracowniach PWSZ w Głogowie, zasad jego rozliczania oraz innych postanowień organizacyjnych

Zarządzenia Kanclerza w roku 2017:   

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie prania i konserwacji przydzielonej odzieży roboczej

Zarządzenia Kanclerza w roku 2016:  

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z garaży, sal wykładowych, dydaktycznych i innych

Zarządzenia Kanclerza w roku 2015: 

 1. Zarządzenie Nr 1/2015  w sprawie wyznaczania pracowników do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na terenie PWSZ w Głogowie
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w PWSZ w Głogowie
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie stosowania sybstancji chemicznych i ich mieszanin

Zarządzenia Kanclerza w roku 2014:

 1. Zarządzenie Nr 1/2014  w sprawie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych  wystepujących w PWSZ w Głogowie
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie wykazu prac wystepujących w PWSZ w Głogowie wykonywanych min. w 2 osoby
 3. Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych PWSZ w Głogowie
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w PWSZ w Głogowie

Zarządzenia Kanclerza w roku 2013:

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie nagradzania skazanych wykonujących prace porządkowe
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie znajdujące się w pracowniach PWSZ w Głogowie, zasad jego rozliczania oraz innych postanowień organizacyjnych

Zarządzenia Kanclerza w roku 2011:

Zarządzenia Kanclerza w roku 2010:

Zarządzenia Kanclerza w roku 2008:

 1. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 w sprawie: zapewnienia pracownikom PWSZ w Głogowie okularów korygujących wzrok  - uchylone
 2. ZARZĄDZENIE NR 2/2009 w sprawie trybu zgłaszania usterek i awarii
 3. ZARZĄDZENIE NR 3/2009 w sprawie nagradzania skazanych wykonujących prace porządkowej - uchylone
 4. ZARZĄDZENIE NR 4/2009 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
 5. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 w sprawie nagradzania skazanych wykonujących prace porządkowe
 6. ZARZĄDZENIE NR 6 w sprawie wyznaczania pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 7. ZARZĄDZENIE NR 7/2009 w sprawie: zapewnienia pracownikom PWSZ w Głogowie okularów korygujących wzrok - uchylone
 8. ZARZĄDZENIE NR 8/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach i wysokości opłat za korzystanie z garaży, sal dydaktycznych i innych - uchylone
 9. ZARZĄDZENIE NR 9/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych 
 10. ZARZĄDZENIE NR 10/2009 w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z garaży, sal dydaktycznych i innych
 11. ZARZĄDZENIE NR 11/2009 w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z pokoi gościnnych 

Zarządzenia Kanclerza w roku 2008: 

Zarządzenia Kanclerza w roku 2007:

 

 
 


Interaktywna Polska