http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Zamówienia Publiczne
Redakcja
Praca
Zapytania ofertowe
Uczelnia
Władze
Struktura Organizacyjna
Akty prawne
Statut
Uchwały Senatu
Regulaminy
Zarządzenia Rektora
Zarządzenia Kanclerza
Uchwały Konwentu
Uchwały Rady Uczelni
Uchwały Komisji Wyborczej
Oświadczenia
Instrukcja obsługi
Inne
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Archiwum
Projekt praktyk zawodowych


 
Uchwały Senatu 
Akty prawne
 
data publikacji:  04-10-2012 | 15:18
data ostatniej modyfikacji:  29-09-2020 | 12:09
ostatnio modyfikowal: Marcin Wiśniewski

Uchwały Senatu w roku 2020

 

 1. Uchwała nr 118/XXII/20 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie przyjętego uchwałą Senatu nr 93/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 2. Uchwała nr 118/XXII/20 - załącznik
 3. Uchwała nr 119/XXII/20 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 79/XVI/19 z dn. 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/21
 4. Uchwała nr 120/XXII/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym
 5. Uchwała nr 121/XXII/20 - załącznik
 6. Uchwała nr 122/XXII/20 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 7. Uchwała nr 122/XXII/20 - załącznik
 8. Uchwała nr 123/XXIII/20 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie przyjętego uchwałą Senatu nr 93/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie ze zm.
 9. Uchwała nr 124/XXIII/20 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie przyjętego uchwałą nr 121//XXII/20 w sprawie powołania Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz uchwalenia Regulaminu Wyborczego z dnia 21 lutego 2020 r.
 10. Uchwała nr 124/XXIII/20 - załącznik
 11. Uchwała nr 125/XXIII/20 w sprawie zmian do Regulaminu Obrad Senatu przyjętego uchwałą nr 110/XX/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 15 listopada 2019 roku
 12. Uchwała nr 125/XXIII/20 - załącznik
 13. Uchwała nr 127/XXV/20 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/22
 14. Uchwała nr 127/XXV/20 - załącznik
 15. Uchwała nr 128/XXV/20 - załącznik 1
 16. Uchwała nr 128/XXV/20 - załącznik 2
 17. Uchwała nr 128/XXV/20 - załącznik 3
 18. Uchwała nr 128/XXV/20 - załącznik 4
 19. Uchwała nr 129/XXV/20 w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 20. Uchwała nr 130/XXVI/20 zmieniająca uchwałę Senatu nr 92/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 21. Uchwała nr 130/XXVI/20 - załącznik 1.0
 22. Uchwała nr 130/XXVI/20 - załącznik 1.1
 23. Uchwała nr 131/XXVI/20 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2020–2023) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 24. Uchwała nr 131/XXVI/20 - załącznik 1.0
 25. Uchwała nr 131/XXVI/20 - załącznik 1.1
 26. Uchwała nr 131/XXVI/20 - załącznik 1.2
 27. Uchwała nr 132/XXVI/20 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2020–2023) dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 28. Uchwała nr 132/XXVI/20 - załącznik 1.0
 29. Uchwała nr 132/XXVI/20 - załącznik 1.1
 30. Uchwała nr 132/XXVI/20 - załącznik 1.2
 31. Uchwała nr 133/XXVI/20 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2020–2023) dla kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 32. Uchwała nr 133/XXVI/20 - załącznik 1.0
 33. Uchwała nr 133/XXVI/20 - załącznik 1.1
 34. Uchwała nr 133/XXVI/20 - załącznik 1.2
 35. Uchwała nr 134/XXVI/20 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2020–2022) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 36. Uchwała nr 134/XXVI/20 - załącznik 1.0
 37. Uchwała nr 134/XXVI/20 - załącznik 1.1
 38. Uchwała nr 134/XXVI/20 - załącznik 1.2
 39. Uchwała nr 135/XXVI/20 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2020–2023) dla kierunku Nowe media, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 40. Uchwała nr 135/XXVI/20 - załącznik 1.0
 41. Uchwała nr 135/XXVI/20 - załącznik 1.1
 42. Uchwała nr 135/XXVI/20 - załącznik 1.2
 43. Uchwała nr 136/XXVI/20 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 85/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 20219 r. do w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 44. Uchwała nr 136/XXVI/20 - załącznik 1.0
 45. Uchwała nr 136/XXVI/20 - załącznik 1.1
 46. Uchwała nr 137/XXVI/20 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2020–2024) dla kierunku Automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 47. Uchwała nr 137/XXVI/20 - załącznik 1.0
 48. Uchwała nr 137/XXVI/20 - załącznik 1.1
 49. Uchwała nr 137/XXVI/20 - załącznik 1.2
 50. Uchwała nr 137/XXVI/20 - załącznik 2.0
 51. Uchwała nr 138/XXVI/20 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 84/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Metalurgia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 52. Uchwała nr 138/XXVI/20 - załącznik 1.0
 53. Uchwała nr 138/XXVI/20 - załącznik 1.1
 54. Uchwała nr 139/XXVI/20 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2020–2024) dla kierunku Metalurgia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 55. Uchwała nr 139/XXVI/20 - załącznik 1.0
 56. Uchwała nr 139/XXVI/20 - załącznik 1.1
 57. Uchwała nr 139/XXVI/20 - załącznik 1.2
 58. Uchwała nr 139/XXVI/20 - załącznik 2.0
 59. Uchwała nr 1/I/20 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2020-2024
 60. Uchwała nr 2/I/20 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2020-2024
 61. Uchwała nr 3/I/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Ekonomicznym
 62. Uchwała nr 4/I/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Politechnicznym
 63. Uchwała nr 5/I/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 64. Uchwała nr 6/I/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym
 65. Uchwała nr 7/I/20 w sprawie uchylenia uchwały nr 11/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 66. Uchwała nr 8/I/20 w sprawie przyjęcia „Zasad rekrutacji studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w roku akademickim 2020/2021”
 67. Uchwała nr 8/I/20 - załącznik 1
 68. Uchwała nr 8/I/20 - załącznik 2

 

 

Uchwały Senatu w roku 2019

 

 1. Uchwała nr 63/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 57/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 2. Uchwała nr 64/XIV/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 3. Uchwała nr 65/XIV/2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie powołanej uchwałą Senatu nr 29/IV/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021 
 4. Uchwała nr 66/XV/2019 w sprawie powołania członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 5. Uchwała nr 67/XV/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni  
 6. Uchwała nr 68/XV/2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członka oraz przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 7. Uchwała nr 69/XV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie porozumienia o współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi  
 8. Uchwała nr 70/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018  
 9. Uchwała nr 71/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 55/XI/18 z dn. 16 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym  
 10. Uchwała nr 72/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej zatwierdzonej uchwałą Senatu nr 38/VII/18 z dn. 11 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 11. Uchwała nr 73/XV/2019 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2020 dla zadania „Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na wypożyczalnię biblioteczną wraz z montażem systemu RFID, przebudowa ciągów komunikacyjnych (w tym montaż dźwigu osobowego) w budynku A, a także przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”  
 12. Uchwała nr 74/XV/2019 w sprawie zatwierdzenia tematu oraz zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych, zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 25/III/17 z dn. 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym  
 13. Uchwała nr 75/XV/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 14. Uchwała nr 75/XV/2019 - załącznik
 15. Uchwala nr 76/XVI/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2018
 16. Uchwala nr 77/XVI/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2018 i przeznaczenia zysku netto za rok 2018
 17. Uchwala nr 78/XVI/19 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 18. Uchwala nr 78/XVI/19 - załącznik
 19. Uchwala nr 79/XVI/19 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/21
 20. Uchwała nr 80/XVII/19 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne  
 21. Uchwała nr 81/XVII/19 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2019
 22. Uchwała nr 82/XVII/19 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 23. Uchwała nr 82/XVII/19 - załącznik
 24. Uchwala nr 83/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 25. Uchwala nr 83/XVIII/19 - załącznik 1
 26. Uchwala nr 83/XVIII/19 - załącznik 2
 27. Uchwala nr 84/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Metalurgia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 28. Uchwala nr 84/XVIII/19 - załącznik 1
 29. Uchwala nr 84/XVIII/19 - załącznik 2
 30. Uchwala nr 85/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 31. Uchwala nr 85/XVIII/19 - załącznik 1
 32. Uchwala nr 85/XVIII/19 - załącznik 2
 33. Uchwala nr 86/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Nowe media, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 34. Uchwala nr 86/XVIII/19 - załącznik 1
 35. Uchwala nr 86/XVIII/19 - załącznik 2
 36. Uchwala nr 87/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 37. Uchwala nr 87/XVIII/19 - załącznik 1
 38. Uchwala nr 87/XVIII/19 - załącznik 2
 39. Uchwala nr 88/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym  
 40. Uchwala nr 89/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, realizowanego w ramach projektu „Automatyka i robotyka – studia dualne w PWSZ w Głogowie  
 41. Uchwala nr 89/XVIII/19 - załącznik 1
 42. Uchwala nr 89/XVIII/19 - załącznik 2
 43. Uchwala nr 90/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2023) dla kierunku Metalurgia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanego w ramach projektu „Metalurgia – studia dualne w PWSZ w Głogowie  
 44. Uchwala nr 90/XVIII/19 - załącznik 1
 45. Uchwala nr 90/XVIII/19 - załącznik 2
 46. Uchwala nr 91/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, realizowanego w ramach projektu  
 47. Uchwala nr 91/XVIII/19 - załącznik 1
 48. Uchwala nr 91/XVIII/19 - załącznik 2
 49. Uchwala nr 92/XVIII/19 w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
 50. Uchwała nr 92/XVIII/19 - załącznik 1.0
 51. Uchwała nr 92/XVIII/19 - załącznik 1.1
 52. Uchwala nr 93/XVIII/19 w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 53. Uchwala nr 93/XVIII/19 - załącznik
 54. Uchwala nr 94/XVIII/19 w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”  
 55. Uchwała nr 95/XIX/19 - w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do nowych dziedzin i dyscyplin naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 56. Uchwała nr 96/XIX/19 - w sprawie przyjęcia zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 57. Uchwała nr 97/XIX/19 - w sprawie uchylenia uchwały nr 144/XXVII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 58. Uchwała nr 98/XIX/19 - w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 59. Uchwałą nr 98/XIX/19 - załącznik
 60. Uchwała nr 99/XIX/19 - w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 61. Uchwała nr 100/XIX/19 - w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 62. Uchwała nr 100/XIX/19 - załącznik
 63. Uchwała nr 101/XIX/19 - zmieniająca uchwałę Senatu nr 92/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów na (cykl kształcenia 2019–2022) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 64. Uchwała nr 101/XIX/19 - załącznik
 65. Uchwała nr 102/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 66. Uchwała nr 103/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Politechnicznym
 67. Uchwała nr 104/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym
 68. Uchwała nr 105/XIX/19 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 88/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 69. Uchwała nr 105/XIX/19 - załącznik
 70. Uchwała nr 105/XIX/19 - załącznik do załącznika
 71. Uchwała nr 106/XIX/19 - w sprawie uchylenia uchwały nr 31/VII/06 z dnia 11 października 2006 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie ze zm.
 72. Uchwała nr 107/XIX/19 - w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 73. Uchwała nr 107/XIX/19 - załącznik
 74. Uchwała nr 108/XIX/19 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Ekonomicznym
 75. Uchwała nr 109/XIX/19 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 91/XVIII/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (na cykl kształcenia 2019–2021) dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, realizowanego w ramach projektu
 76. Uchwała nr 109/XIX/19 - załącznik 1.0
 77. Uchwała nr 109/XIX/19 - załącznik 1.1
 78. Uchwała nr 110/XX/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 79. Uchwała nr 110/XX/19 - załącznik
 80. Uchwała nr 111/XX/19 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021
 81. Uchwała nr 112/XX/19 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021
 82. Uchwała nr 113/XX/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 83. Uchwała nr 113/XX/19 - załącznik
 84. Uchwała nr 114/XX/19 w sprawie przyjęcia „Zasad rekrutacji studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w roku akademickim 2019/2020”
 85. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 1.0
 86. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 1.1
 87. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 2.0
 88. Uchwała nr 114/XX/19 - załącznik 2.1
 89. Uchwała nr 115/XXI/19 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata 2019-2023
 90. Uchwała nr 115/XXI/19 - załącznik
 91. Uchwała nr 116/XXI/19 - w sprawie opinii o utworzeniu kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku
 92. Uchwała nr 117/XXI/19 - w sprawie zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się i planu studiów (cykl kształcenia 2020–2022) dla kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
 93. Uchwała nr 117/XXI/19 - załącznik 1.0
 94. Uchwała nr 117/XXI/19 - załącznik 1.1
 95. Uchwała nr 117/XXI/19 - załącznik 1.2
   

 

Uchwały Senatu w roku 2018

 1. Uchwała nr 31/V/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018
 2. Uchwała nr 32/VI/2018 w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 3. Uchwała nr 33/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 25/III/17 z dn. 17 listopada 2017 r.  
 4. Uchwała nr 34/VI/2018 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2019 dla zadania „Montaż dźwigu osobowego w budynku A oraz przebudowa i modernizacja klatki schodowej w skrzydle zachodnim budynku A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”  
 5. Uchwała nr 35/VI/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie stanowiącego załącznik uchwały Senatu nr 185/XXXIV/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
 6. Uchwała nr 36/VII.2018  w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/20  
 7. Uchwała nr 37/VII.2018  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: „ PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE”  
 8. Uchwała nr 37/VII.2018 - załącznik
 9. Uchwała nr 38/VII.2018  w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 10. Uchwała nr 38/VII.2018 - załącznik 1
 11. Uchwała nr 38/VII.2018 - załącznik 2
 12. Uchwała nr 39/VIII/18  w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne.  
 13. Uchwała nr 40/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Pielęgniarstwo”  
 14. Uchwała nr 40/VIII/18 - załącznik
 15. Uchwała nr 41/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku „Nowe media” oraz „Pedagogika” I i II stopnia  
 16. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 1
 17. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 2
 18. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 3.1
 19. Uchwała nr 41/VIII/18 - załącznik 3.2
 20. Uchwała nr 42/VIII/18  w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 194/XXXVI/17 z dn. 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość” oraz „Ekonomia”  
 21. Uchwała nr 42/VIII/18 - załącznik
 22. Uchwała nr 43/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku „Finanse i rachunkowość”  
 23. Uchwała nr 43/VIII/18 - załącznik
 24. Uchwała nr 44/VIII/18  w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku „Metalurgia” oraz „Automatyka i Robotyka”  
 25. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 1
 26. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 2
 27. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 3.1
 28. Uchwała nr 44/VIII/18 - załącznik 3.2
 29. Uchwała nr 45/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 30. Uchwała nr 46/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za rok 2017  
 31. Uchwała nr 47/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2017 i przeznaczenia zysku netto za rok 2017  
 32. Uchwała nr 48/VIII/18 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018
 33. Uchwała nr 49/IX/18 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 34. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 1
 35. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 2
 36. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 3
 37. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 4
 38. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 5
 39. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 6
 40. Uchwała nr 49/IX/18 - załącznik 7
 41. Uchwała nr 50/IX/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 42. Uchwała nr 51/IX/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Politechnicznym
 43. Uchwała nr 52/IX/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym
 44. Uchwała nr 53/IX/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 45. Uchwała nr 54/X/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym
 46. Uchwała nr 55/XI/18 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym
 47. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 1
 48. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 2
 49. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 3
 50. Uchwała nr 55/XI/18 - załącznik 4
 51. Uchwała nr 56/XI/18 - w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 38/VII/18 z dn. 11 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Politechnicznym  
 52. Uchwała nr 57/XII/18 w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 53. Uchwała nr 58/XII/18 w sprawie zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023  
 54. Uchwała nr 59/XII/18 w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020  
 55. Uchwała nr 60/XII/18 w sprawie zaopiniowania kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 56. Uchwała nr 60/XII/18 - załącznik
 57. Uchwała nr 61/XII/18 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2018  
 58. Uchwała nr 62/XII/18 Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.  

Uchwały Senatu w roku 2017

 1. Uchwała nr 177/XXXI/17 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 2. Uchwała nr 177/XXXI/17 - załącznik
 3. Uchwała nr 178/XXXI/17 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem PWSZ w Głogowie  
 4. Uchwała nr 178/XXXI/17 - załącznik
 5. Uchwała nr 179/XXXI/17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów  
 6. Uchwała nr 180/XXXI/17 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 7. Uchwała nr 181/XXXI/17 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Zarządzanie finansami”  
 8. Uchwała nr 181/XXXI/17 - załącznik
 9. Uchwała nr 182/XXXII/17  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 10. Uchwała nr 183/XXXIII/17 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XLII/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie ze zm. oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu PWSZ w Głogowie  
 11. Uchwała nr 183/XXXIII/17 - załącznik
 12. Uchwała nr 184/XXXIV/17  w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 13. Uchwała nr 185/XXXIV/17  w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 74/XVII/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. stanowiącego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie ze zm. oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie  
 14. Uchwała nr 185/XXXIV/17 - załącznik
 15. Uchwała nr 186/XXXIV/17  w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 168/XXIX/16 z dn. 18 listopada 2016 r.  
 16. Uchwała nr 187/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok 2016  
 17. Uchwała nr 188/XXXV/17  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za rok 2016  
 18. Uchwała nr 189/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2016 i przeznaczenia zysku netto za rok 2016  
 19. Uchwała nr 190/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok 2017  
 20. Uchwała nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/19  
 21. Uchwała nr 192/XXXV/17 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie  
 22. Uchwała nr 192/XXXV/17 - załącznik 1
 23. Uchwała nr 192/XXXV/17 - załącznik 1
 24. Uchwała nr 193/XXXVI/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 150/XXVII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. i w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Rachunkowość i podatki” oraz w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 181/XXXI/17 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Zarzadzanie finansami”  
 25. Uchwała nr 193/XXXVI/17 - załącznik
 26. Uchwała nr 194/XXXVI/17 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość” oraz „Ekonomia”  
 27. Uchwała nr 194/XXXVI/17 - załącznik 1
 28. Uchwała nr 194/XXXVI/17 - załącznik 2
 29. Uchwała nr 195/XXXVI/17 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 165/XXVIII/16 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Nowe media”  
 30. Uchwała nr 195/XXXVI/17 - załącznik
 31. Uchwała nr 196/XXXVI/17 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Nowe media” oraz „Pedagogika” I stopnia  
 32. Uchwała nr 196/XXXVI/17 - załącznik 1
 33. Uchwała nr 196/XXXVI/17 - załącznik 2
 34. Uchwała nr 197/XXXVI/17 w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 35. Uchwała nr 197/XXXVI/17 - załącznik
 36. Uchwała nr 198/XXXVI/17 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie  
 37. Uchwała nr 1/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pana Marcina Świercza na stanowisku Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 38. Uchwała nr 2/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr inż. Jolanty Małgorzaty Hałasa na stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 39. Uchwała nr 3/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr inż. Pawła Modzela na stanowisko Dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 40. Uchwała nr 4/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Sławomiry Lisewskiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 41. Uchwała nr 5/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr Ewy Todorov na stanowisko Dyrektora Instytutu Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 42. Uchwała nr 6/I/2017 w sprawie zasięgnięcia opinii o powołaniu Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 43. Uchwała nr 7/I/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 44. Uchwała nr 8/I/2017 w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Pedagogika” II stopnia  
 45. Uchwała nr 8/I/2017 - załącznik 1
 46. Uchwała nr 8/I/2017 - załącznik 2
 47. Uchwała nr 9/I/2017 w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Metalurgia” oraz „Automatyka i Robotyka”  
 48. Uchwała nr 9/I/2017 - załącznik 1, 2
 49. Uchwała nr 9/I/2017 - załącznik 3, 4
 50. Uchwała nr 10/I/2017 w sprawie uchwalenia planów studiów dla kierunku: „Pielęgniarstwo”  
 51. Uchwała nr 10/I/2017 - załącznik
 52. Uchwała nr 11/I/2017 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 53. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 1
 54. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 2
 55. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 3
 56. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 4
 57. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 5
 58. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 6
 59. Uchwała nr 11/I/2017 - załącznik 7
 60. Uchwała nr 12/I/2017 w sprawie określenia wzoru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 61. Uchwała nr 12/I/2017 - załącznik 1, 2
 62. Uchwała nr 12/I/2017 - załącznik 3
 63. Uchwała nr 13/I/2017 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 64. Uchwała nr 13/I/2017 - załącznik 
 65. Uchwała nr 14/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Humanistycznym  
 66. Uchwała nr 15/I/2017 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni  
 67. Uchwała nr 16/I/2017 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/19  
 68. Uchwała nr 17/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobom posiadającym tytuł zawodowy magistra w Instytucie Politechnicznym  
 69. Uchwała nr 18/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym  
 70. Uchwała nr 19/I/2017 w sprawie przyznania zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  
 71. Uchwała nr 21/III/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Rady Naukowej Pracowni Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 72. Uchwała nr 22/III/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XXXIII/17 z dnia 24 marca 2017 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie  
 73. Uchwała nr 23/III/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2017  
 74. Uchwała nr 24/III/2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematów prac dyplomowych zatwierdzonych uchwałą Senatu nr 192/XXXV/17 z dn. 19 maja 2017 r.  
 75. Uchwała nr 24/III/2017 - załącznik 1
 76. Uchwała nr 24/III/2017 - załącznik 2
 77. Uchwała nr 25/III/2017 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w Instytucie Humanistycznym i Instytucie Ekonomicznym  
 78. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 1
 79. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 2
 80. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 3
 81. Uchwała nr 25/III/2017 - załącznik 4
 82. Uchwała nr 26/III/2017 w sprawie przyporządkowania punktów ECTS pilotażowym praktykom zawodowym realizowanym w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 83. Uchwała nr 27/IV/2017  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2017, 2018  
 84. Uchwała nr 28/IV/2017  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 85. Uchwała nr 29/IV/2017  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2017-2021  
 86. Uchwała nr 30/IV/2017  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra w Instytucie Medycznym

Uchwały Senatu w roku 2016

 1. Uchwała nr 124/XXIII/16 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2016
 2. Uchwała nr 124/XXIII/16 - załącznik
 3. Uchwała nr 125/XXIII/16 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 4. Uchwała nr 125/XXIII/16 - załącznik 1
 5. Uchwała nr 125/XXIII/16 - załącznik 2
 6. Uchwała nr 126/XXIV/16 - w sprawie utworzenia kierunku studiów „Pielęgniarstwo” prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku
 7. Uchwała nr 127/XXIV/16 - w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 8. Uchwała nr 127/XXIV/16 - załącznik 1
 9. Uchwała nr 127/XXIV/16 - załącznik 2
 10. Uchwała nr 128/XXIV/16 - w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 11. Uchwała nr 128/XXIV/16 - załącznik 1
 12. Uchwała nr 128/XXIV/16 - załącznik 1a
 13. Uchwała nr 129/XXIV/16 - w sprawie w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 14. Uchwała nr 130/XXIV/16 - w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 74/XVII/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. stanowiącego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie
 15. Uchwała nr 131/XXIV/16 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 16. Uchwała nr 132/XXV/16 - w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 74/XVII/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. stanowiącego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulamin Studiów PWSZ w Głogowie
 17. Uchwała nr 132/XXV/16 - załącznik 1
 18. Uchwała nr 133/XXV/16 - w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej Pani Aleksandry Bogusz, studentki kierunku Pedagogika zatwierdzonego uchwałą Senatu nr 107/XX/15 z dn. 18 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 19. Uchwała nr 134/XXV/16 - w sprawie utworzenia studiów podyplomowych:
 20. Uchwała nr 134/XXV/16 - załącznik 1
 21. Uchwała nr 135/XXV/16 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Instytutu Medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym PWSZ w Głogowie będącego załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Głogowie wprowadzonego uchwałą Senatu nr 94/XIX/15
 22. Uchwała nr 135/XXV/16 - załącznik 1
 23. Uchwała nr 136/XXVI/16 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 85/XVIII/15 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17
 24. Uchwała nr 137/XXVI/16 - w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/18
 25. Uchwała nr 138/XXVII/16 - w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Automatyka i robotyka”: „Automatyzacja i utrzymanie ruchu”
 26. Uchwała nr 138/XXVII/16 - załącznik 1
 27. Uchwała nr 138/XXVII/16 - załącznik 2
 28. Uchwała nr 139/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2015
 29. Uchwała nr 139/XXVII/16 - załącznik
 30. Uchwała nr 140/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2015
 31. Uchwała nr 140/XXVII/16 - załącznik
 32. Uchwała nr 141/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2015 i przeznaczenia zysku netto za rok 2015
 33. Uchwała nr 142/XXVII/16 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2016
 34. Uchwała nr 142/XXVII/16 - załącznik
 35. Uchwała nr 143/XXVII/16 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 36. Uchwała nr 144/XXVII/16 - w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 37. Uchwała nr 145/XXVII/16 - w sprawie przyjęcia zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 38. Uchwała nr 146/XXVII/16 - w sprawie przystąpienia do projektu pozakonkursowego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
 39. Uchwała nr 147/XXVII/16 - w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 40. Uchwała nr 147/XXVII/16 - załącznik
 41. Uchwała nr 148/XXVII/16 - w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Ekonomia”: „Ekonomia menedżerska” oraz „Ekonomia sektora publicznego”
 42. Uchwała nr 149/XXVII/16 - w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku: „Metalurgia” oraz „Automatyka i Robotyka”
 43. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 1 st
 44. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 2 st
 45. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 3 st
 46. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 4 st
 47. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 5 st
 48. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 1 nst
 49. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 2 nst
 50. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 3 nst
 51. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 4 nst
 52. Uchwała nr 149/XXVII/16 - załącznik 5 nst
 53. Uchwała nr 150/XXVII/16 - w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Finanse i rachunkowość”: „Rachunkowość i podatki”
 54. Uchwała nr 150/XXVII/16 - załącznik
 55. Uchwała nr 151/XXVII/16 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 85/XVIII/15 z dnia 22 maja 2015 r. zmienionego uchwałą Senatu nr 136/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17
 56. Uchwała nr 152/XXVII/16 - w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/18
 57. Uchwała nr 153/XXVIII/16 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 58. Uchwała nr 153/XXVIII/16 - załącznik
 59. Uchwała nr 154/XXVIII/16 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 60. Uchwała nr 154/XXVIII/16 - załącznik
 61. Uchwała nr 155/XXVIII/16 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 62. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 1
 63. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 2
 64. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 3
 65. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 4
 66. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 5
 67. Uchwała nr 155/XXVIII/16 - załącznik 6
 68. Uchwała nr 156/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 69. Uchwała nr 157/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 70. Uchwała nr 158/XXVIII/16 w sprawie zasięgnięcia opinii o uzupełnienie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 71. Uchwała nr 159/XXVIII/16 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 72. Uchwała nr 160/XXVIII/16 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: „ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM”
 73. Uchwała nr 160/XXVIII/16 - załącznik
 74. Uchwała nr 161/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów
 75. Uchwała nr 162/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 76. Uchwała nr 163/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów
 77. Uchwała nr 164/XXVIII/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów
 78. Uchwała nr 165/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku „Nowe media”
 79. Uchwała nr 165/XXVIII/16 - załącznik 1
 80. Uchwała nr 165/XXVIII/16 - załącznik 2
 81. Uchwała nr 166/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku: „Pedagogika” I stopnia
 82. Uchwała nr 166/XXVIII/16 - załącznik 1
 83. Uchwała nr 166/XXVIII/16 - załącznik 2
 84. Uchwała nr 167/XXVIII/16 w sprawie uchwalenia planów studiów dla specjalności na kierunku: „Pedagogika” II stopnia
 85. Uchwała nr 167/XXVIII/16 - załącznik 1
 86. Uchwała nr 167/XXVIII/16 - załącznik 2
 87. Uchwała nr 168/XXIX/16  w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie  
 88. Uchwała nr 168/XXIX/16 - załącznik 1
 89. Uchwała nr 168/XXIX/16 - załącznik 2
 90. Uchwała nr 169/XXIX/16  w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo”w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 91. Uchwała nr 169/XXIX/16 - załącznik 1
 92. Uchwała nr 169/XXIX/16 - załącznik 2
 93. Uchwała nr 170/XXIX/16 w sprawie zmiany załączników do uchwały Senatu nr 125/XXIII/16 z dn. 15 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 94. Uchwała nr 170/XXIX/16 - załącznik 1
 95. Uchwała nr 170/XXIX/16 - załącznik 2
 96. Uchwała nr 171/XXX/16 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowiena rok 2016
 97. Uchwała nr 171/XXX/16 - załącznik
 98. Uchwała nr 172/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Ekonomia” w Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej w Głogowie 
 99. Uchwała nr 173/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie 
 100. Uchwała nr 173/XXX/16 - załącznik
 101. Uchwała nr 174/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Nowe media” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 102. Uchwała nr 175/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Metalurgia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  
 103. Uchwała nr 176/XXX/16  w sprawie zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących kierunku „Automatyka i robotyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Uchwały Senatu w roku 2015

 1. Uchwała nr 64/XIV/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora PWSZ w Głogowie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 350 tys. złotych
 2. Uchwała nr 65/XIV/15 w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 3. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 1
 4. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 2
 5. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 3
 6. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 4
 7. Uchwała nr 65/XIV/15załącznik 5
 8. Uchwała nr 66/XIV/15 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2016 dla zadania „Pierwsze wyposażenie budynku B PWSZ w Głogowie”
 9. Uchwała nr 66/XIV/15załącznik
 10. Uchwała nr 67/XV/15 w sprawie utworzenia Pracowni Badań Regionalnych w PWSZ w Głogowie
 11. Uchwała nr 67/XV/15 - załącznik
 12. Uchwała nr 68/XVI/15 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 13. Uchwała nr 68/XVI/15- załącznik
 14. Uchwała nr 69/XVI/15 w sprawie uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
 15. Uchwała nr 69/XVI/15- załącznik
 16. Uchwała nr 70/XVI/15 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni.
 17. Uchwała nr 71/XVI/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Nowe media”: „Psychologia komunikacji społecznej”, „Public Relations, Social Media i Reklama”, „Europejska edukacja kulturowa”
 18. Uchwała nr 71/XVI/15- załącznik 1.1
 19. Uchwała nr 71/XVI/15- załącznik 1.2
 20. Uchwała nr 71/XVI/15- załącznik 2
 21. Uchwała nr 72/XVI/15 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 42/VII/14 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/16.
 22. Uchwała nr 73/XVI/15 w sprawie określenia wzoru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
 23. Uchwała nr 74/XVII/15 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
 24. Uchwała nr 74/XVII/15- załącznik
 25. Uchwała nr 75/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Pedagogika” w PWSZ w Głogowie
 26. Uchwała nr 75/XVIII/15- załącznik
 27. Uchwała nr 76/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Pedagogika”: „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, „Resocjalizacja z socjoterapią”, „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową”
 28. Uchwała nr 76/XVIII/15 załącznik 1
 29. Uchwała nr 76/XVIII/15 załącznik 2
 30. Uchwała nr 76/XVIII/15 załącznik 3
 31. Uchwała nr 77/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Ekonomia” w PWSZ w Głogowie 
 32. Uchwała nr 77/XVIII/15- załącznik
 33. Uchwała nr 78/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Ekonomia”: „Ekonomia menedżerska” i „Ekonomia sektora publicznego” 
 34. Uchwała nr 78/XVIII/15 załącznik 1
 35. Uchwała nr 78/XVIII/15 załącznik 2
 36. Uchwała nr 78/XVIII/15 załącznik 3
 37. Uchwała nr 79/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Metalurgia” w PWSZ w Głogowie
 38. Uchwała nr 79/XVIII/15- załącznik
 39. Uchwała nr 80/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Metalurgia”: „Inżynieria produkcji i zarządzanie”, „Przeróbka plastyczna”, „Zaawansowane technologie wytwarzania”
 40. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 1
 41. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 2
 42. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 3
 43. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 4
 44. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 5
 45. Uchwała nr 80/XVIII/15 załącznik 6
 46. Uchwała nr 81/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku „Automatyka i robotyka” w PWSZ w Głogowie
 47. Uchwała nr 81/XVIII/15- załącznik
 48. Uchwała nr 82/XVIII/15 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku „Automatyka i robotyka”: „Robotyka i mechatronika” i „Wizualizacja procesów przemysłowych”
 49. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 1
 50. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 2
 51. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 3
 52. Uchwała nr 82/XVIII/15 załącznik 4
 53. Uchwała nr 83/XVIII/15 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomicznym
 54. Uchwała nr 84/XVIII/15 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w PWSZ w Głogowie
 55. Uchwała nr 85/XVIII/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/17
 56. Uchwała nr 86/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 57. Uchwała nr 86/XVIII/15 załącznik
 58. Uchwała nr 87/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2014
 59. Uchwała nr 87/XVIII/15 załącznik
 60. Uchwała nr 88/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2014 i przeznaczenia zysku netto za 2014
 61. Uchwała nr 89/XVIII/15 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 62. Uchwała nr 89/XVIII/15 załącznik
 63. Uchwała nr 90/XVIII/15 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XLII/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. stanowiącego Statut PWSZ w Głogowie ze zm. oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu PWSZ w Głogowie
 64. Uchwała nr 90/XVIII/15- załącznik
 65. Uchwała nr 91/XVIII/15 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 7/II/13 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 66. Uchwała nr 92/XVIII/15 w sprawie w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w PWSZ w Głogowie
 67. Uchwała nr 93/XIX/15 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 68. Uchwała nr 93/XIX/15 - załącznik
 69. Uchwała nr 94/XIX/15 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 70. Uchwała nr 94/XIX/15 - załącznik 1.0
 71. Uchwała nr 94/XIX/15 - załącznik 1.1
 72. Uchwała nr 95/XIX/15 - w sprawie utworzenia Żłobka Maluch przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz nadania statutu w/w placówce
 73. Uchwała nr 96/XIX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania mgr inż. Anety Dziubek na stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 74. Uchwała nr 97/XIX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 75. Uchwała nr 98/XIX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Rady Naukowej Pracowni Badań Regionalnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 76. Uchwała nr 99/XIX/15 - w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 77. Uchwała nr 99/XIX/15 - załącznik
 78. Uchwała nr 100/XIX/15 - w sprawie zatwierdzenia korekty sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2014
 79. Uchwała nr 100/XIX/15 - załącznik
 80. Uchwała nr 101/XX/15 - w sprawie zasięgnięcia opinii o uzupełnienie składu osobowego Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 81. Uchwała nr 102/XX/15 - w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 82. Uchwała nr 103/XX/15 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz uzupełnienia składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 83. Uchwała nr 104/XX/15 - w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 84. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 1
 85. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 2
 86. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 3
 87. Uchwała nr 104/XX/15 - załącznik 4
 88. Uchwała nr 105/XX/15 - w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo – finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 89. Uchwała nr 105/XX/15 - załącznik
 90. Uchwała nr 106/XX/15 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego
 91. Uchwała nr 107/XX/15 - w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 92. Uchwała nr 107/XX/15 - załącznik 1
 93. Uchwała nr 107/XX/15 - załąćznik 2
 94. Uchwała nr 107/XX/15 - załącznik 3
 95. Uchwała nr 108/XX/15 - NIE PODJĘTA
 96. Uchwała nr 109/XX/15 - w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 92/XVIII/15 z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 97. Uchwała nr 110/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 98. Uchwała nr 110/XXI/15 - załącznik 1
 99. Uchwała nr 110/XXI/15 - załącznik 2
 100. Uchwała nr 110/XXI/15 - załącznik 3
 101. Uchwała nr 111/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Metalurgia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 102. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 1
 103. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 2
 104. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 3
 105. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 4
 106. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 5
 107. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 6
 108. Uchwała nr 111/XXI/15 - załącznik 7
 109. Uchwała nr 112/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 110. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 1
 111. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 2
 112. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 3
 113. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 4
 114. Uchwała nr 112/XXI/15 - załącznik 5
 115. Uchwała nr 113/XXI/15 - w sprawie dostosowania programów kształcenia na kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 116. Uchwała nr 113/XXI/15 - załącznik 1-2
 117. Uchwała nr 113/XXI/15 - załącznik 3
 118. Uchwała nr 114/XXI/15 - w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżsszego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku
 119. Uchwała nr 115/XXI/15 - w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 120. Uchwała nr 115/XXI/15 - załącznik
 121. Uchwała nr 116/XXI/15 - w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej Pani Katarzyny Goldsztein, Pani Marty Beker oraz Pani Joanny Małeckiej studentek kierunku Pedagogika zatwierdzonego uchwałą Senatu nr 107/XX/15 z dn. 18 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
 122. Uchwała nr 117/XXI/15 - w sprawie utworzenia kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku
 123. Uchwała nr 118/XXI/15 - w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 124. Uchwała nr 118/XXI/15 -załącznik
 125. Uchwała nr 119/XXI/15 - w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 126. Uchwała nr 119/XXI/15 -załącznik
 127. Uchwała nr 120/XXI/15 - w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Politechnicznym
 128. Uchwała nr 121/XXII/15 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na studiach II stopnia na kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 129. Uchwała nr 122/XXII/15 - w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2015
 130. Uchwała nr 122/XXII/15 - załącznik
 131. Uchwała nr 123/XXII/15 w sprawie wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia na studiach II stopnia dla kierunku „Pedagogika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Uchwały Senatu w roku 2014

 1. Uchwała nr 21/IV/14 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 183/XLII/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. stanowiącego Statut PWSZw Głogowie oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu PWSZ w Głogowie
 2. Uchwała nr 21/IV/14- załącznik
 3. Uchwała Nr 22/IV/14  w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Głogowie nr 216/LV/13 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej dnia 15 kwietnia 2013 r.
 4. Uchwała Nr 22/IV/14 - załącznik
 5. Uchwała Nr 23/IV/14  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na lata 2014-2018
 6. Uchwała Nr 23/IV/14 - załącznik
 7. Uchwała Nr 24/IV/14  w sprawie zasięgnięcia opinii o powołaniu Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 8. Uchwała Nr 25/IV/14  w sprawie utworzenia kierunku studiów „Nowe media” prowadzonego przez Instytut Humanistyczny oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Instytutowi Humanistycznemu do prowadzenia studiów na tym kierunku
 9. Uchwała Nr 25/IV/14  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: „FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ – POZYSKIWANIE, MONITOROWANIE I ROZLICZANIE”
 10. Uchwała Nr 26/IV/14 - Załącznik -  WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
 11. Uchawła Nr 27/IV/14  - nie podjęto
 12. Uchwała Nr 28/IV/14  w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 13. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 1
 14. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 2
 15. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 3
 16. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 4
 17. Uchwała Nr 28/IV/14 - załącznik nr 5
 18. Uchwała Nr 29/IV/14  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Teresy Maszczak na stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 19. Uchwała Nr 30/IV/14   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Sławomiry Lisewskiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 20. Uchwała Nr 31/IV/14  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr inż. Pawła Modzela na stanowisko Dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 21. Uchwała Nr 32/V/14 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Logistyka” prowadzonego przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  oraz wystąpienia  do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Instytutowi Ekonomicznemu do prowadzenia studiów na tym kierunku
 22. Uchwała Nr 33/V/14 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Finanse i rachunkowość” prowadzonego przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji  w przedmiocie nadania uprawnienia Instytutowi Ekonomicznemu  do prowadzenia studiów na tym kierunku
 23. Uchwała Nr 34/V/14  w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Nowe media” w Państwowej Wyż szej Szkole Zawodowej w Głogowie
 24. Uchwała Nr 34/V/14 - ząłącznik
 25. Uchwała Nr 35/V/14 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Logistyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 26. Uchwała Nr 35/V/14 - załącznik
 27. Uchwała Nr 36/V/14 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Finanse i rachunkowość”  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 28. Uchwała Nr 36/V/14 - załącznik
 29. Uchwała Nr 37/V/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Finanse i rachunkowość” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 30. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 1
 31. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 2
 32. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 3
 33. Uchwała Nr 37/V/14 - załącznik nr 4
 34. Uchwała Nr 38/V/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Logistyka”  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 35. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 1
 36. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 2
 37. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 3
 38. Uchwała Nr 38/V/14 - załącznik nr 4
 39. Uchwała Nr 39/V/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Nowe media”  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 40. Uchwała Nr 39/V/14 - załącznik nr 1
 41. Uchwała Nr 39/V/14 - załącznik nr 2
 42. Uchwała Nr 40/VI/14 - w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”
 43. Uchwała Nr 41/VII/14 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PWSZ w Głogowie
 44. Uchwała Nr 41/VII/14 - załącznik
 45. Uchwała Nr 42/VII/14 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/16
 46. Uchwała Nr 43/VII/14 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2013
 47. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 1
 48. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 2
 49. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 3
 50. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 4
 51. Uchwała Nr 43/VII/14 - załącznik nr 5
 52. Uchwała Nr 44/VII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2013
 53. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 1
 54. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 2
 55. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 3
 56. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 4
 57. Uchwała Nr 44/VII/14 - załącznik nr 5
 58. Uchwała Nr 45/VII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2013 i przeznaczenia zysku netto za 2013
 59. Uchwała Nr 46/VII/14 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 60. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 1
 61. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 2
 62. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 3
 63. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 4
 64. Uchwała Nr 46/VII/14 - załącznik nr 5
 65. Uchwała Nr 47/VII/14 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 66. Uchwała Nr 47/VII/14 - załącznik
 67. Uchwała Nr 48/VIII/14 w sprawie wprowadzenia zasad używania sztandaru Uczelni
 68. Uchwała Nr 49/IX/14 w sprawie uchylenia uchwały Senatu nr 44/X/2007 z dn. 7 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim
 69. Uchwała Nr 50/IX/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora pożyczki w Gminie Miejskiej Głogów w kwocie nieprzekraczającej 300 tys. złotych.
 70. Uchwała Nr 51/IX/14 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 71. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 1
 72. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 2
 73. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 3
 74. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 4
 75. Uchwała Nr 51/IX/14 - załącznik nr 5
 76. Uchwała Nr 52/X/14 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne
 77. Uchwała Nr 53/X/14 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 9/II/13 z dnia 11 października 2013 r. stanowiącego Regulamin Studiów Podyplomowych
 78. Uchwała Nr 54/X/14 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 7/II/13 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 79. Uchwała Nr 55/X/14 w sprawie zmiany załącznika uchwały nr 173/XLIV/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 80. Uchwała Nr 55/X/14 - załącznik
 81. Uchwała Nr 56/X/14 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Ekonomia: „Ekonomia Menedżerska” i „ Ekonomia Sektora Publicznego”
 82. Uchwała Nr 56/X/14 - załącznik nr 1
 83. Uchwała Nr 56/X/14 - załącznik nr 1cd
 84. Uchwała Nr 56/X/14 - załącznik nr 2
 85. Uchwała Nr 57/X/14 w sprawie wprowadzenia wzoru umów o warunkach odpłatności na studiach
 86. Uchwała Nr 57/X/14 - załącznik nr 1-4
 87. Uchwała Nr 58/XI/14 w sprawie planów studiów oraz programów kształcenia na kierunku „Nowe media” w PWSZ w Głogowie
 88. Uchwała Nr 58/XI/14 - załącznik nr 1
 89. Uchwała Nr 58/XI/14 - załącznik nr 2
 90. Uchwała Nr 59/XII/14 w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2014
 91. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 1
 92. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 2
 93. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 3
 94. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 4
 95. Uchwała Nr 59/XII/14 - załącznik nr 5
 96. Uchwała Nr 60/XII/14 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji wyborczej PWSZ w Głogowie na kadencję 2013-2017
 97. Uchwała Nr 61/XII/14 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 7/II/13 Senatu PWSZ w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 98. Uchwała Nr 62/XII/14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2014, 2015, 2016
 99. Uchwała Nr 63/XIII/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku Kanclerza PWSZ w Głogowie Pana Marcina Świercza

 

 Uchwały Senatu w roku 2013:

 1. Uchwała nr 209/LIII/13 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2014 dla zadania pierwsze wyposażenie budynku B PWSZ w Głogowie
 2. Uchwała nr 209/LIII/13 - załącznik
 3. Uchwała nr 210/LIII/13 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Domowa opieka, wychowanie, edukacja. Edukator domowy - Guwernantka - Guwerner
 4. Uchwała nr 210/LIII/13 - załącznik
 5. Uchwała nr 211/LIII/13 w sprawie zmian w programie oraz nazwie studiów podyplomowych
 6. Uchwała nr 211/LIII/13 - załącznik
 7. Uchwała nr 212/LIII/13 - nie podjęto
 8. Uchwała nr 213/LIII/13 w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dotyczącego kontynuowania współpracy z mgr Janem Miśko Kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 9. Uchwała nr 214/LV/13 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 10. Uchwała nr 215/LV/13 w sprawie uchylenia uchwały nr 197/LII/12 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2012 r.
 11. Uchwała nr 216/LV/13 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 12. Uchwała nr 216/LV/13 - załącznik
 13. Uchwała nr 217/LVI/13 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2014/15
 14. Uchwała nr 218/LVI/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2012
 15. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 1
 16. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 2
 17. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 3
 18. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 3a
 19. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 3b
 20. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 4
 21. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 5
 22. Uchwała nr 218/LVI/13 - załącznik nr 6
 23. Uchwała nr 219/LVI/13 w sprawie pokrycia straty netto za rok 2012
 24. Uchwała nr 220/LVI/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie za rok 2012
 25. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 1
 26. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 2
 27. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 3
 28. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 4
 29. Uchwała nr 220/LVI/13 - załącznik nr 5
 30. Uchwała nr 221/LVII/13 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne
 31. Uchwała nr 222/LVIII/13 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu PWSZ w Głogowie
 32. Uchwała nr 223/LVIII/13 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2013
 33. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 1
 34. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 2
 35. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 3
 36. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 4
 37. Uchwała nr 223/LVIII/13 - załącznik nr 5
 38. Uchwała nr 224/LVIII/13 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni
 39. Uchwała nr 225/LVIII/13 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 179/XLVI/12 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2013/14
 40. Uchwała nr 226/LVIII/13 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 217/LVI/13 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2014/15
 41. Uchwała nr 1/I/13 w sprawie przyjęcia programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 42. Uchwała nr 1/I/13 - załącznik nr 1
 43. Uchwała nr 2/I/13 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora pożyczki w Gminie Miejskiej Głogów w kwocie nieprzekraczającej 800 tys. złotych
 44. Uchwała nr 3/II/13 - nie podjęto
 45. Uchwała nr 4/II/13 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 46. Uchwała nr 5/II/13 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2013-2017
 47. Uchwała nr 6/II/13 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym PWSZ w Głogowie
 48. Uchwała nr 6/II/13 - załącznik nr 1
 49. Uchwała nr 7/II/13 w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 50. Uchwała nr 8/II/13 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Metalurgia „Ochrona środowiska i recykling”
 51. Uchwała nr 9/II/13 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika uchwały nr 207/LII/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. stanowiącego Regulamin Studiów Podyplomowych oraz w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Podyplomowych
 52. Uchwała nr 10/II/13 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Humanistycznym
 53. Uchwała nr 11/II/13 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomicznym
 54. Uchwała nr 12/III/13 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 55. Uchwała nr 13/III/13  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych  KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH
 56. Uchwała nr 13/III/13 - załącznik
 57. Uchwała nr 14/III/13  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: LOGOPEDIA
 58. Uchwała nr 14/III/13 - załącznik
 59. Uchwała nr 15/III/13 w sprawie uchylenia studiów podyplomowych w Instytucie Humanistycznym
 60. Uchwała nr 16/III/13  w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Kulturoznawstwo: „Teatr w animacji kultury”.
 61. Uchwała nr 17/III/13  w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Pedagogika: „Arteterapia w pedagogice”.
 62. Uchwała nr 18/III/13  w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2013
 63. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 1
 64. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 2
 65. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 3
 66. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 4
 67. Uchwała nr 18/III/13 - załącznik nr 5
 68. Uchwała nr 19/III/13  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektor PWSZ w Głogowie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 350 tys. złotych.
 69. Uchwała nr 20/III/13  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku Kanclerza PWSZ w Głogowie Pana Marcina Świercza

Uchwały Senatu w roku 2012:

 

 1. Uchwała nr 168/XLIV/12 w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 2. Uchwała nr 169/XLIV/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoteriapią
 3. Uchwała nr 169/XLIV/12 - załącznik
 4. Uchwała nr 170/XLIV/12 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2013 dla zadania przebudowa i modernizacja budynku głównego PWSZ w Głogowie
 5. Uchwała nr 170/XLIV/12 - załącznik
 6. Uchwała nr 171/XLIV/12 w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego na rok 2013 dla zadania pierwsze wyposażenie budynku B PWSZ w Głogowie
 7. Uchwała nr 171/XLIV/12 - załącznik
 8. Uchwała nr 172/XLIV/12 w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji
 9. Uchwała nr 173/XLIV/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
 10. Uchwała nr 173/XLIV/12 - załącznik
 11. Uchwała nr 174/XLV/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 12. Uchwała nr 174/XLV/12 - załącznik
 13. Uchwała nr 175/XLVI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanasowego PWSZ w Głogowie za rok 2011
 14. Uchwała nr 175/XLVI/12 - załącznik
 15. Uchwała nr 176/XLVI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykoannia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2011
 16. Uchwała nr 176/XLVI/12 - załącznik
 17. Uchwała nr 177/XLVI/12 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym PWSZ w Głogowie
 18. Uchwała nr 177/XLVI/12 - załącznik
 19. Uchwała nr 178/XLVI/12 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Metalurgia: Ochrona środowiska i recykling
 20. Uchwała nr 178/XLVI/12 - załącznik
 21. Uchwała nr 179/XLVI/12 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego ns studia w roku akademickim 2013/2014
 22. Uchwała nr 180/XLVI/12 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2012
 23. Uchwała nr 181/XLVI/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 400 000 zł na spłatę zobowiązań wobec banków wynikających z realizacji projektu w ramach RPO...
 24. Uchwała nr 182/XLVI/12 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości stanowiących własność Uczelni jako zabezpiecznie bankowe kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 400 000 zł służącego spłacie zobowiązań wobec banków wynikających z realizacji projektu w ramach RPO...
 25. Uchwała nr 183/XLVII/12 w sprawie zmiany Statutu PWSZ w Głogowie
 26. Uchwała nr 183/XLVII/12 - załącznik
 27. Uchwała nr 184/XLVIII/12 w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz zwolnienia z opłat za zajęcia dydaktyczne
 28. Uchwała nr 185/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Metalurgia w PWSZ w Głogowie
 29. Uchwała nr 185/XLVIII/12 - załącznik
 30. Uchwała nr 186/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Automatyka i robotyka w PWSZ w Głogowie
 31. Uchwała nr 186/XLVIII/12 - załącznik
 32. Uchwała nr 187/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika w PWSZ w Głogowie
 33. Uchwała nr 187/XLVIII/12 - załącznik
 34. Uchwała nr 188/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Kulturoznastwo w PWSZ w Głogowie
 35. Uchwała nr 188/XLVIII/12 - załącznik
 36. Uchwała nr 189/XLVIII/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Grafika w PWSZ w Głogowie
 37. Uchwała nr 189/XLVIII/12 - załącznik
 38. Uchwała nr 190/XLIX/12 w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenie pełnomocnictwa do podpisania prolongaty terminu spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2012 r.
 39. Uchwała nr 191/XLIX/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: KROJAOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
 40. Uchwała nr 191/XLIX/12 - załącznik 1
 41. Uchwała nr 191/XLIX/12 - załącznik 2
 42. Uchwała nr 192/XLIX/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
 43. Uchwała nr 192/XLIX/12 - załącznik 1
 44. Uchwała nr 192/XLIX/12 - załącznik 2
 45. Uchwała nr 193/LI/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI O KIERUNKU PRZYRODA w liceum - nie podjęto
 46. Uchwała nr 194/LI/12 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 117/XXVII/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania
 47. Uchwała nr 195/LI/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Sławomiry Lisewskiej na stanowisko Dyrektora Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie
 48. Uchwała nr 196/LI/12 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych na Uczelni
 49. Uchwała nr 197/LII/12 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 50. Uchwała nr 198/LII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Głogowie
 51. Uchwała nr 198/LII/12 - załącznik
 52. Uchwała nr 199/LII/12 w sprawie wniosku do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyzszego o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe
 53. Uchwała nr 200/LII/12 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 54. Uchwała nr 201/LII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 55. Uchwała nr 201/LII/12 - załącznik
 56. Uchwała nr 202/LII/12 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Głogowie
 57. Uchwała nr 203/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Kwalifikacyjnych z zakresu przygotowania pedagogicznego
 58. Uchwała nr 203/LII/12 - załącznik
 59. Uchwała nr 204/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Terapia pedagogiczna z arteterapią
 60. Uchwała nr 204/LII/12 - załącznik
 61. Uchwała nr 205/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Edukacja dla bezpieczeństwazałącznik
 62. Uchwała nr 205/LII/12 - załącznik
 63. Uchwała nr 205/LII/12 - załącznik
 64. Uchwała nr 206/LII/12 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Resocjalizacja i socjoterapia
 65. Uchwała nr 206/LII/12 - załącznik
 66. Uchwała nr 206/LII/12 - załącznik
 67. Uchwała nr 207/LII/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych
 68. Uchwała nr 207/LII/12 - załącznik
 69. Uchwała nr 208/LII/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia przez Rektora kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie nieprzekraczającej 700 tys. złotych oraz podpisania umów kredytowych
 70.  

Uchwały Senatu w roku 2011:

 1. Uchwała nr 151/XXXVI/11 w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Rektora do zaciągniecia zobowiązań finansowych
 2. Uchwała nr 152/XXXVI/11 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku pedagogika: „ateterapia w pedagogice”, oraz w sprawie utworzenia specjalności na kierunku kulturoznawstwo: „dziennikarstwo” 
 3. Uchwała nr 152/XXXVI/11 - załącznik 1 - Arteterapia w pedagogice
 4. Uchwała nr 152/XXXVI/11 - załącznik 2 - Dziennikarstwo
 5. Uchwała nr 153/XXXVIII/11 w sprawie zmian w wykazie kierunków studiów realizowanych w Uczelni
 6. Uchwała nr 154/XXXXVIII/11 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/13 
 7. Uchwała nr 155/XXXVIII/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2010
 8. Uchwała nr 156/XXXVIII/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie za rok 2010
 9. Uchwała nr 157/XXXVIII/11 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2011
 10. Uchwała nr 158/XXXIX/11 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwołałczej komisji dyscyplinarnej dla studentów PWSZ w Głogowie
 11. Uchwała nr 159/XXXIX/11 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2011
 12. Uchwała nr 160/XXXX/11 w sprawie zmiany uchwały nr 153/XXXVIII/11 Senatu PWSZ w Głogowie w sprawie zmian w wykaznie kierunków studiów realizowanych w Uczlni
 13. Uchwała nr 161/XXXX/11 w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXXII/10 Senatu PWSZ w Głogowie w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012
 14. Uchwała nr 162/XXXXI/11 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna
 15. Uchwała nr 162/XXXXI/11 - załącznik
 16. Uchwała nr 163/XXXXI/11 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
 17. Uchwała nr 163/XXXXI/11 - załącznik
 18. Uchwała nr 164/XXXXI/11 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym PWSZ w Głogowie
 19. Uchwała nr 164/XXXXI/11 - załącznik
 20. Uchwała nr 165/XLII/11 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Oceny i Doskonalenia Jakości Kształcenia w PWSZ w Głogowie
 21. Uchwała nr 165/XLII/11 - załącznik
 22. Uchwała nr 166/XLII/11 w sprawie wyboru rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2011, 2012, 2013
 23. Uchwała nr 167/XLIII/11 w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenie pełnomocnictwa do podpisania prolongaty terminu spłaty kredytu do dnia 30.06.2012 r.

Uchwały Senatu w roku 2010:

 1. Uchwała nr 126/XXX/10
 2. Uchwała nr 126/XXX/10 - załącznik
 3. Uchwała nr 126/XXX/10 - załącznik
 4. Uchwała nr 127/XXX/10
 5. Uchwała nr 128/XXX/10
 6. Uchwała nr 129/XXXI/10
 7. Uchwała nr 130/XXXI/10
 8. Uchwała nr 131/XXXI/10
 9. Uchwała nr 131/XXXI/10 - załącznik 1
 10. Uchwała nr 132/XXXI/10
 11. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik 1
 12. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik 2
 13. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik 3
 14. Uchwała nr 132/XXXI/10 - załącznik
 15. Uchwała nr 133/XXXI/10
 16. Uchwała nr 134/XXXI/10
 17. Uchwała nr 134/XXXI/10 - załącznik 1
 18. Uchwała nr 134/XXXI/10 - załącznik 2
 19. Uchwała nr 135/XXXII/10
 20. Uchwała nr 136/XXXII/10
 21. Uchwała nr 137/XXXII/10
 22. Uchwała nr 138/XXXII/10
 23. Uchwała nr 139/XXXII/10
 24. Uchwała nr 140/XXXII/10
 25. Uchwała nr 141/XXXIII/10
 26. Uchwała nr 141/XXXIII/10 - załączniki
 27. Uchwała nr 142/XXXIII/10
 28. Uchwała nr 142/XXXIII/10 - załącznik 1-1
 29. Uchwała nr 142/XXXIII/10 - załącznik 1-2
 30. Uchwała nr 142/XXXIII/10 - załącznik 2
 31. Uchwała nr 143/XXXIII/10
 32. Uchwała nr 144/XXXIV/10
 33. Uchwała nr 145/XXXIV/10
 34. Uchwała nr 146/XXXIV/10
 35. Uchwała nr 147/XXXV/10
 36. Uchwała nr 148/XXXV/10
 37. Uchwała nr 149/XXXV/10
 38. Uchwała nr 149/XXXV/10 - załącznik 1
 39. Uchwała nr 150/XXXV/10

 


 

 

Uchwały Senatu w roku 2009:

 1. Uchwała nr 126/XXX/09 załącznik
 2. Uchwała nr 128/XXX/09
 3. Uchwała nr 127/XXX/09
 4. Uchwała nr 126/XXX/09 załącznik
 5. Uchwała nr 126/XXX/09
 6. Uchwała nr 125/XXIX/09
 7. Uchwała nr 124/XXVIII/09 załącznik
 8. Uchwała nr 124/XXVIII/09
 9. Uchwała nr 123/XXVIII/09
 10. Uchwała nr 122/XXVIII/09
 11. Uchwała nr 121/XXVIII/09
 12. Uchwała nr 120/XXVIII/09
 13. Uchwała nr 119/XXVIII/09
 14. Uchwała nr 118 XXVII 09
 15. Uchwała nr 118 XXVII 09 załącznik nr 1
 16. Uchwa ka nr 117 XXVII 09
 17. Uchwała nr 116/XXVII/09 załącznik nr 2
 18. Uchwała nr 116/XXVII/09 załącznik nr 1
 19. Uchwała nr 116/XXVII 09
 20. Uchwała nr 115/XXVII/09
 21. Uchwała nr 114/XXVII/09
 22. Uchwała nr 113/XXVI/09
 23. Uchwała nr 113 XXV/09-załącznik
 24. Uchwała nr 112 XXV/09
 25. Uchwała nr 111 XXV/09
 26. Uchwała nr 110 XXV/09
 27. Uchwała nr 109 XXV/09
 28. Uchwała nr 108/XXV /09
 29. Uchwała nr 107/XXV/09
 30. Uchwała nr 106/XXV/09
 31. Uchwała nr 105/XXV/09
 32. Uchwała nr 104/XXV/09
 33. Uchwała nr 103/XXIV/09
 34. Uchwała nr 102/XXIII/09
 35. Uchwała nr 101/XXIII/09
 36. Uchwała nr 100/XXIII/09
 37. Uchwała nr 099/XXIV/09
 38. Uchwała nr 098/XXII/09

 


 

 

 

Uchwały Senatu w roku 2008:

 1. Uchwała nr 66/XVI/08
 2. Uchwała nr 67/XVI/08
 3. Uchwała nr 68/XVI/08
 4. Uchwała nr 69/XVI/08
 5. Uchwała nr 70/XVI/08
 6. Uchwała nr 71/XVII/08
 7. Uchwała nr 72/XVII/08 + Regulamin studiów
 8. Uchwała 73/XVIII/08
 9. Uchwała 74/XVIII/08
 10. Uchwała 75/XVII/08
 11. Uchwała 76/XVIII/08
 12. Uchwała 77/XVIII/08
 13. Uchwała 78/XVIII/08
 14. Uchwała 79/XVIII/08
 15. Uchwała 80/XVIII/08
 16. Uchwała 81/XVIII/08
 17. Uchwała 82/XVIII/08
 18. Uchwała 82/XVIII/08 zal_1
 19. Uchwała 82/XVIII/08 zal_2
 20. Uchwała 82/XVIII/08 zal_3
 21. Uchwała 83/XVIII/08
 22. Uchwała 84/XIX/08
 23. Uchwała 85/XIX/08
 24. Uchwała 85/XIX/08 zal
 25. Uchwała 86/XIX/08
 26. Uchwała 87/XIX/08
 27. Uchwała 88/XIX/08
 28. Uchwała 89/XX/08
 29. Uchwała 90/XX/08
 30. Uchwała 91/XX/08
 31. Uchwała 92/XX/08
 32. Uchwała 93/XX/08
 33. Uchwała 94/XX/08
 34. Uchwała 95/XX/08
 35. Uchwała 96/XX/08
 36. Uchwała 97/XXI/08

____________________________________________________________________

Uchwały Senatu w roku 2007:

 1. Uchwała  nr 41/IX/07
 2. Uchwała nr 42/IX/07
 3. Uchwała nr 43//IX/07
 4. Uchwała nr 44/X/07
 5. Uchwała nr 45/X/07
 6. Uchwała nr 46/X/07
 7. Uchwała nr 47/X/07
 8. Uchwała nr 48/X/07
 9. Uchwała nr 49/X/07
 10. Uchwała  nr 50/XI/07
 11. Uchwała nr 51/XI/07
 12. Uchwała nr 52/XI/07
 13. Uchwała nr 53/XI/07
 14. Uchwała nr 54/XII/07
 15. Uchwała nr 55/XII/07
 16. Uchwała  nr 56/XII/07
 17. Uchwała nr 57/XII/07
 18. Uchwała nr 58/XIV/07
 19. Uchwała nr 59//XIII/07
 20. Uchwała nr 60/XIV/07
 21. Uchwała nr 61/XIII/07
 22. Uchwała nr 62/XV/07
 23. Uchwała nr 63/XV/07
 24. Uchwała nr 64/XV/07
 25. Uchwała nr 65/XV/07

____________________________________________________________________

Uchwały Senatu w roku 2006:

 1. Uchwała nr 14/IV/06
 2. Uchwała nr 15/IV/06
 3. Uchwała nr 16/IV/06
 4. Uchwała nr 17/IV/06
 5. Uchwała nr 18/V/06
 6. Uchwała nr 19/V/06
 7. Uchwała nr 20/V/06
 8. Uchwała nr 21/V/06
 9. Uchwała nr 22/VI/06
 10. Uchwała nr 23/VI/06
 11. Uchwała nr 24/VI/06
 12. Uchwała nr 25/VI/06
 13. Uchwała nr 26/VI/06
 14. Uchwała nr 27/VII/06
 15. Uchwała nr 28/VII/06
 16. Uchwała nr 29/VII/06
 17. Uchwała nr 30/VII/06
 18. Uchwała nr 31/VII/06
 19. Uchwała nr 32/VII/06
 20. Uchwała nr 33/VII/06
 21. Uchwała nr 34/VIII/06
 22. Uchwała nr 35/VIII/06
 23. Uchwała nr 36/VIII/06
 24. Uchwała nr 37/VIII/06
 25. Uchwała nr 38//VIII/06
 26. Uchwała nr 39/VIII/06
 27. Uchwała nr 40/VIII/06

 

 
 


Interaktywna Polska